Op het moment dat vervangende hechtenis is toegepast (de veroordeelde in de gevangenis heeft gezeten), wordt de zaak bij het CJIB gesloten.
U hebt op dat moment nog wel de mogelijkheid om zelf het geld te incasseren, eventueel met behulp van een deurwaarder.
Als u ervoor kiest om een deurwaarder in de arm te nemen, dan moet u in bezit zijn van een grosse van de uitspraak (een grosse is een authentiek afschrift van de uitspraak van de rechter) omdat de deurwaarder deze nodig heeft. Bent u niet het bezit van deze grosse, dan kunt u deze schriftelijk aanvragen bij de griffier van de rechtbank waar de zitting is geweest.