Kan ik een betalingsregeling treffen voor de betaling van een schadevergoedingsmaatregel?