Krijg ik mijn schadevergoeding nog wel als de veroordeelde vervangende hechtenis ondergaat en het CJIB de zaak sluit?

Op het moment dat vervangende hechtenis is toegepast (de veroordeelde in de gevangenis heeft gezeten), wordt de zaak bij het CJIB gesloten.
U hebt op dat moment nog wel de mogelijkheid om zelf het geld te incasseren, eventueel met behulp van een deurwaarder.
Als u ervoor kiest om een deurwaarder in de arm te nemen, dan moet u in bezit zijn van een grosse van de uitspraak (een grosse is een authentiek afschrift van de uitspraak van de rechter) omdat de deurwaarder deze nodig heeft. Bent u niet het bezit van deze grosse, dan kunt u deze schriftelijk aanvragen bij de griffier van de rechtbank waar de zitting is geweest.